Ang pinakagusto kong parte ng pagmamahal sa isang taong mahilig magpatawa, eh ‘yung parte na kapag nag-seryoso siya, siguradong tatamaan ka. ♥

Sweet (via quotesbydjbar)